Obračun

Na spodnjih povezavah si lahko ogledate obrazložitev posameznih postavk na računu za ravnanje z odpadki in obrazložitev računa za blokovno gradnjo ter primer izračuna ravnanja z odpadki glede na velikost zabojnika.

Obrazložitev ravnanja z odpadki in obračuna – blokovna gradnja

Obrazložitev posameznih postavk na računu ravnanja z okoljem


CENIK ZA NAKUP ZABOJNIKOV
CENIK ZA IZREDNI ODVOZ NELOČENIH FRAKCIJ
CENIK ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV S KESONOM
CENIK ODVOZA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ S SMETARSKIMI VOZILI
CENIK DRUGIH STORITEV
Cenik za prireditve

Povzročitelj odpadkov je vsaka oseba, katere delovanje ali dejavnost na območju občine povzroča nastajanje odpadkov.

Oseba (pravna, društvo, samostojni podjetnik …), ki organizira kulturne, športne ali druge javne prireditve, je dolžna naročiti odvoz odpadkov in urediti ločevanje odpadkov na izvoru. Obrazec za naročanje najdete tukaj.


Cenik za uporabo informacij javnega značaja

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) določa način posredovanja informacij javnega značaja prosilcem in na svetovni splet, zaračunavanje stroškov takega posredovanja, ceno in druge pogoje ponovne uporabe informacij javnega značaja ter poročanje o zagotavljanju dostopa do informacij javnega značaja.

Uporablja se enotni stroškovnik, ki je objavljen v 17. členu te Uredbe:

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):
 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je organ nabavil USB-ključek,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Cenik velja od 10. 1. 2018 do spremembe cenika v Uredbi.

PUP Saubermacher

PODATKI

PUP-Saubermacher d.o.o.
Koroška cesta 46, 3320 Velenje
T:  03 896 87 11
F:  03 896 87 19

E:  podjetje@pup-saubermacher.si

PUP Saubermacher

Uradne ure

Ponedeljek, sreda: 7.00 - 9.30 in 10.30 - 15.00
Četrtek, petek: 7.00 - 9.30 in 10.30 - 13.00
Torek: ni uradnih ur

V času uradnih ur lahko dobite informacije o ravnanju z odpadki tako, da iz položnice navedete številki plačnika in odjemnega mesta. S položnico lahko vstopate v zbirni center Velenje in Podhom.

Delovni čas zbirnih centrov

ZC Velenje
Od aprila do konca septembra:
ponedeljek - petek: 8.00 do 18.00
sobota: 8.00 do 12.00
dan pred praznikom odprto do 14.00
nedelje in prazniki zaprto

Od oktobra do konca marca:
ponedeljek - petek:  8.00 do 17.00
sobota: 8.00 do 12.00
dan pred praznikom odprto do 14.00
nedelje in prazniki zaprto
ZC Podhom
ponedeljek: 8.00 do 15.30
četrtek: 10.00 do 17.00
1. sobota v mesecu:
od 8:00 do 12:00 (v primeru, da je ta dan praznik, se prestavi na 2. soboto v mesecu)

dan pred praznikom odprto do 14.00
ZM Šmartno ob Paki
1. in 3. sobota v mesecu:
od 8.00 do 12.00
ob praznikih zaprto
ZM Šoštanj

2. in 4. sobota v mesecu:
od 9.00 do 12.00
ob praznikih zaprto

Varstvo osebnih podatkov
V primeru vprašanj s področja varstva osebnih podatkov oz. uveljavljanja vaših pravic se lahko obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov.
Odvetnica Maja Škorić 
(Data protection Officer - DPO)
Verovškova 55, Ljubljana
e: dpo@pup-saubermacher.si
t: +386 (0)1 81 09 516
Sodelujemo v projektu Manj je več.
Image