Prevzem silažne folije

V podjetju PUP-Saubermacher, d. o. o., smo sprejeli odločitev, da do nadaljnjega sprejemamo odpadno folijo silažnih bal v zbirnih centrih (ZC Velenje 1 in ZC Podhom).

Silažno folijo sprejemamo pod številko odpadka:
02 01 04 Odpadna plastika (razen embalaže)

Odpadek delimo pod isto številko na dva različna materiala, ki imata tudi popolnoma različne poti nadaljnje predelave:

  • Čista odpadna silažna folija za ovijanje bal
  • Onesnažena silažna folija za ovijanje bal, mrežica bal

1. ČISTA ODPADNA SILAŽNA FOLIJA ZA OVIJANJE BAL:
Številka odpadka: 02 01 04
Material: Čista silažna folija
Naziv odpadka: Odpadna plastika (razen embalaže)
Kaj lahko odpadek vsebuje:

  • Čisto ovijalno folijo za silažne bale (brez mrežice, ostankov silaže, zemlje in prsti, neonesnažena z nevarnimi snovmi, kot so barva, olje itd.)
  • PE folijo rastlinjakov (tudi UV odporna) (folija mora biti čista in brez ostalih primesi)
  • Čisto folijo, s katero so pokriti silosi za silažo (brez ostankov silaže, zemlje in prsti, neonesnažena z nevarnimi snovmi, kot so barva, olje itd.)
  • Med naštetimi folijami so lahko pomešane samo PE vreče gnojil, ki so popolnoma izpraznjene (vreče brez primesi naštetih folij se prevzemajo kot odpadna embalaža 15 01 02).

Način prevzema: Brezplačen prevzem v omenjenih zbirnih centrih, obvezno tehtanje in izdaja tehtalnega lista, izdaja evidenčnega lista na IS PORTAL (pooblastilo povzročitelja). Za večje količine odpadne silažne folije (več kot 10 m3) je možen tudi brezplačen prevzem pri povzročitelju po dogovoru s komercialo PUP-Saubermacher, d. o. o.

Cena za prevzem: Brezplačno (samo čista silažna folija in ločena mrežica bal)

2. ONESNAŽENA SILAŽNA FOLIJA ZA OVIJANJE BAL, MREŽICA BAL
Številka odpadka: 02 01 04
Material: Onesnažena silažna folija
Naziv odpadka: Odpadna plastika (razen embalaže)
Kaj lahko odpadek vsebuje:

  • Samo mrežico bal
  • Onesnaženo ovijalno folijo za silažne bale (z mrežico, ostanki silaže, zemlje in prsti, folija ne sme biti onesnažena z nevarnimi snovmi, kot so barva, olje itd.)
  • Onesnaženo PE folijo rastlinjakov
  • Onesnaženo folijo, s katero so pokriti silosi za silažo (z ostanki silaže, zemlje in prsti, folija ne sme biti onesnažena z nevarnimi snovmi, kot so barva, olje itd.)

Način prevzema: Prevzem v omenjenih zbirnih centrih, obvezno tehtanje in izdaja tehtalnega lista, izdaja evidenčnega lista na IS PORTAL (pooblastilo povzročitelja). Cena za prevzem: Prevzem onesnažene in neločene silažne folije in mrežice je plačljiv, obračun na osnovi podpisanega tehtalnega lista.

Za več informacij se obrnite na komercialno službo PUP-Saubermacher, d. o. o.
031/551-884 Bojan Bačovnik
031/640-266 Tomaž Lončar
031/382-392 Jože Povše

PUP Saubermacher

PODATKI

PUP-Saubermacher d.o.o.
Koroška cesta 46, 3320 Velenje
T:  03 896 87 11
F:  03 896 87 19

E:  podjetje@pup-saubermacher.si

PUP Saubermacher

Uradne ure

Ponedeljek, sreda: 7.00 - 9.30 in 10.30 - 15.00
Četrtek, petek: 7.00 - 9.30 in 10.30 - 13.00
Torek: ni uradnih ur

V času uradnih ur lahko dobite informacije o ravnanju z odpadki tako, da iz položnice navedete številki plačnika in odjemnega mesta. S položnico lahko vstopate v zbirni center Velenje in Podhom.

Delovni čas zbirnih centrov

ZC Velenje
Od aprila do konca septembra:
ponedeljek - petek: 8.00 do 18.00
sobota: 8.00 do 12.00
dan pred praznikom odprto do 14.00
nedelje in prazniki zaprto

Od oktobra do konca marca:
ponedeljek - petek:  8.00 do 17.00
sobota: 8.00 do 12.00
dan pred praznikom odprto do 14.00
nedelje in prazniki zaprto
ZC Podhom
ponedeljek: 8.00 do 15.30
četrtek: 10.00 do 17.00
1. sobota v mesecu:
od 8:00 do 12:00 (v primeru, da je ta dan praznik, se prestavi na 2. soboto v mesecu)

dan pred praznikom odprto do 14.00
ZM Šmartno ob Paki
1. in 3. sobota v mesecu:
od 8.00 do 12.00
ob praznikih zaprto
ZM Šoštanj

2. in 4. sobota v mesecu:
od 9.00 do 12.00
ob praznikih zaprto

Varstvo osebnih podatkov
V primeru vprašanj s področja varstva osebnih podatkov oz. uveljavljanja vaših pravic se lahko obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov.
Odvetnica Maja Škorić 
(Data protection Officer - DPO)
Verovškova 55, Ljubljana
e: dpo@pup-saubermacher.si
t: +386 (0)1 81 09 516
Sodelujemo v projektu Manj je več.
Image