Zbirni center Velenje

ob Škalskem jezeru

Delovni čas

Od aprila do konca septembra:

 • ponedeljek–petek: 8.00 do 18.00
 • sobota: 8.00 do 12.00
 • dan pred praznikom odprto do 14.00
 • nedelje in prazniki zaprto

Od oktobra do konca marca:

 • ponedeljek–petek: 8.00 do 17.00
 • sobota: 8.00 do 12.00
 • dan pred praznikom odprto do 14.00
 • nedelje in prazniki zaprto

Prosimo vse, da upoštevate prometne predpise in ne ustavljate na glavni cesti ob vstopu v zbirni center, saj lahko pride do naleta oz. prometne nesreče.

Vstop v Zbirni center Velenje imajo fizične osebe z osebnim vozilom oz. osebnim vozilom s prikolico. Zaradi preprečitve širjenja virusa COVID-19 mora vsak, ki vstopa v zbirni center, nositi zaščitno masko in rokavice ter pisalo v primeru podpisa spremne dokumentacije.

Občani sami razvrstijo odpadke v za to namenjene zabojnike/kontejnerje, zato je pomembno, da so odpadki pripravljeni tako, da poteka razvrščanje nemoteno in čim hitreje.

V primeru, da so občani pri pripravi odpadkov doma potrebovali pomoč ob nakladanju, je pomembno, da si zagotovijo pomoč tudi pri razkladanju in razvrščanju odpadkov v zbirnem centru. Delavci v zbirnem centru so jim lahko v pomoč glede svetovanja pri razvrščanju odpadkov.

V Zbirni center Velenje je vstop možen z osebnim dokumentom in položnico PUP-Saubermacher, ki jo prislonite na stekleno površino kontejnerja vhodne kontrole, da lahko z optično napravo preberemo kodo plačnika. V primeru oddaje plačljivih odpadkov (recimo gradbenih odpadkov) je potreben podpis tehtalnega lista, za kar uporabite lastno pisalo.

Na območju oddaje odpadkov sta lahko največ dve (2) stranki.

V primeru, da stranka nima položnice, ne more vstopiti v zbirni center.

Prosimo, da v zbirni center vstopajo le zdrave osebe.

Lokacija
Zbirni center Velenje je ob Škalskem jezeru.

Ne pozabite!
Za oddajo odpadkov v kateremkoli zbirnem centru morate nujno predložiti položnico PUP-Saubermacher in osebni dokument!

V Zbirnem centru Velenje se ločeno zbira in oddaja:

 • 15 01 01 papirna in kartonska embalaža ter embalaža iz lepenke
 • 15 01 02 plastična embalaža (tudi biorazgradljiva plastična embalaža),
 • 15 01 03 lesena embalaža,
 • 15 01 04 kovinska embalaža,
 • 15 01 05 sestavljena (kompozitna embalaža),
 • 15 01 06 mešana embalaža,
 • 15 01 07 steklena embalaža,
 • 15 01 09 tekstilna embalaža,
 • 15 01 10* embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi
 • 15 01 11* kovinska embalaža, ki vsebuje trden porozen nevaren oklep (npr. azbest), vključno s praznimi tlačnimi posodami,
 • 16 01 03 izrabljene pnevmatike brez platišč (do 4 pnevmatike na gospodinjstvo),
 • 20 01 01 papir, karton in lepenka,
 • 20 01 02 steklo,
 • 20 01 10 oblačila,
 • 20 01 11 tekstil (tudi oblazinjeni deli kosovnih odpadkov po razstavljanju)
 • 20 01 13* topila (tudi bencin),
 • 20 01 14* kisline,
 • 20 01 15* alkalije,
 • 20 01 17* fotokemikalije,
 • 20 01 19* pesticidi (fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi),
 • 20 01 21* fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro
 • 20 01 23* zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljikovodike
 • 20 01 25 jedilna olja in masti,
 • 20 01 26* olja in masti, ki niso navedene pod 20 01 25,
 • 20 01 27* barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi (kartuše),
 • 20 01 28 barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki niso navedene pod 20 01 27,
 • 20 01 29* čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi,
 • 20 01 30 čistila, ki niso navedena pod 20 01 29,
 • 20 01 31* citotoksična in citostatična zdravila,
 • 20 01 32 zdravila, ki niso navedena pod 20 01 31,
 • 20 01 33* baterije in akumulatorji, ki so navedeni pod 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03, in nesortirane baterije in akumulatorji, ki vsebujejo te baterije in akumulatorje (prenosne svinčeve in nikelj-kadmijeve baterije, ki vsebujejo živo srebro ter svinčevi avtomobilski akumulatorji, vsebnosti živega srebra, druge prenosne baterije, ki ne vsebujejo nevarnih snovi),
 • 20 01 34 baterije in akumulatorji, ki niso navedeni pod 20 01 33 (prenosne alkalne baterije brez živega srebra, druge prenosne baterije, ki ne vsebujejo nevarnih snovi),
 • 20 01 35* zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne snovi in ni navedena pod 20 01 21 in 20 01 23
 • 20 01 36 zavržena električna in elektronske oprema, ki ni navedena pod 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35,
 • 20 01 37* les, ki vsebuje nevarne snovi (leseni deli kosovnih odpadkov (po razstavljanju)),
 • 20 01 38 les, ki ni naveden pod 20 01 37 (tudi leseni deli kosovnih odpadkov po razstavljanju),
 • 20 01 39 plastika (tudi gospodinjska plastika, plastične igrače, ki niso OEEO, nosilci podatkov – AV kasete, CD, DVD, diskete in deli kosovnih odpadkov iz plastike po razstavljanju),
 • 20 01 40 kovine (železne kovine, barvne kovine, zlitine, odpadki, ki so pretežno iz kovin, deli kosovnih odpadkov po razstavljanju, injekcijske igle iz osebne uporabe) – OEEO ne sodi sem, sodi,
 • 20 02 01 biorazgradljivi odpadki (zeleni vrtni odpadki, zeleni vrtni odpadki iz parkov in pokopališč),
 • 20 02 02 zemlja in kamenje z vrtov, parkov in pokopališč,
 • 20 02 03 drugi odpadki, ki niso biorazgradljivi (odpadki z vrtov, parkov in pokopališč),
 • 20 03 07 kosovni odpadki

Po veljavnem ceniku se zaračunajo mešani komunalni odpadki, zeleni obrez in gradbeni odpadki ter odpadki, ki niso na seznamu.

V primeru dostave odpadkov, ki jih je treba plačati po veljavnem ceniku, je potreben podpis tehtalnega lista.

Zbiralnice so namenjene oddaji ločene embalaže. Ostali odpadki sodijo v zbirni center!

PUP Saubermacher

PODATKI

PUP-Saubermacher d.o.o.
Koroška cesta 46, 3320 Velenje
T:  03 896 87 11
F:  03 896 87 19

E:  podjetje@pup-saubermacher.si

PUP Saubermacher

Uradne ure

Ponedeljek, sreda: 7.00 - 9.30 in 10.30 - 15.00
Četrtek, petek: 7.00 - 9.30 in 10.30 - 13.00
Torek: ni uradnih ur

V času uradnih ur lahko dobite informacije o ravnanju z odpadki tako, da iz položnice navedete številki plačnika in odjemnega mesta. S položnico lahko vstopate v zbirni center Velenje in Podhom.

Delovni čas zbirnih centrov

ZC Velenje
Od aprila do konca septembra:
ponedeljek - petek: 8.00 do 18.00
sobota: 8.00 do 12.00
dan pred praznikom odprto do 14.00
nedelje in prazniki zaprto

Od oktobra do konca marca:
ponedeljek - petek:  8.00 do 17.00
sobota: 8.00 do 12.00
dan pred praznikom odprto do 14.00
nedelje in prazniki zaprto
ZC Podhom
ponedeljek: 8.00 do 15.30
četrtek: 10.00 do 17.00
1. sobota v mesecu:
od 8:00 do 12:00 (v primeru, da je ta dan praznik, se prestavi na 2. soboto v mesecu)

dan pred praznikom odprto do 14.00
ZM Šmartno ob Paki
1. in 3. sobota v mesecu:
od 8.00 do 12.00
ob praznikih zaprto
ZM Šoštanj

2. in 4. sobota v mesecu:
od 9.00 do 12.00
ob praznikih zaprto

Varstvo osebnih podatkov
V primeru vprašanj s področja varstva osebnih podatkov oz. uveljavljanja vaših pravic se lahko obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov.
Odvetnica Maja Škorić 
(Data protection Officer - DPO)
Verovškova 55, Ljubljana
e: dpo@pup-saubermacher.si
t: +386 (0)1 81 09 516
Sodelujemo v projektu Manj je več.
Image