Nevarni odpadki

Vsako leto poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. V okviru akcije lahko nevarne odpadke oddate v katerokoli premično zbiralnico. Možno jih je pripeljati v ZC.

Nevarni odpadki vsebujejo večje koncentracije okolju škodljivih in za zdravje ljudi nevarnih snovi, zato jih nikoli ne smemo odlagati skupaj s komunalnimi odpadki.

Treba jih je ločeno pripraviti in jih pustiti v originalni embalaži, ki tesni.

nevarne snovi doma

Večino ločeno zbranih nevarnih odpadkov uničijo v sežigalnicah.

Nevarne odpadke in neuporabljene nevarne snovi pustite v original embalaži in jih shranite tako, da ne bodo dosegljive otrokom in ostalim, ki niso vešči rokovanja z njimi.

Posebej pozorno je treba ravnati z vsebino in embalažo vnetljivih, dražilnih, strupenih, zdravju škodljivih in/ali jedkih snovi, ki so uvrščene med nevarne snovi in se lahko prepoznajo po oznakah na embalaži.

Ostanki jedilnega olja in maščob sodijo med posebne, nenevarne odpadke, vendar jih kljub temu prevzamemo v času zbiranja nevarnih odpadkov.

Embalaža, ki vsebuje nevarne snovi, je označena s simboli, na katere moramo biti pozorni pri ravnanju in skladiščenju.

Diverse people with colorful recycle bins

Naziv nevarnega odpadka

 • ostanki jedilnega olja in maščob ter z njimi onesnažena embalaža
 • barve, laki, lepila in umetne smole
 • organska in halogena topila, kisline in baze
 • fotokemikalije
 • pesticidi, biocidi, fungicidi
 • čistila in pralna sredstva ter njihova embalaža, kozmetična sredstva
 • zdravila
 • baterije in akumulatorji
 • infekcijski material (ampule, injekcijske igle) za domačo uporabo
 • fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro
 • motorna olja.

Urnik je objavljen v aktualni brošuri.

PUP Saubermacher

PODATKI

PUP-Saubermacher d.o.o.
Koroška cesta 46, 3320 Velenje
T:  03 896 87 11
F:  03 896 87 19

E:  podjetje@pup-saubermacher.si

PUP Saubermacher

Uradne ure

Ponedeljek, sreda: 7.00 - 9.30 in 10.30 - 15.00
Četrtek, petek: 7.00 - 9.30 in 10.30 - 13.00
Torek: ni uradnih ur

V času uradnih ur lahko dobite informacije o ravnanju z odpadki tako, da iz položnice navedete številki plačnika in odjemnega mesta. S položnico lahko vstopate v zbirni center Velenje in Podhom.

Delovni čas zbirnih centrov

ZC Velenje
Od aprila do konca septembra:
ponedeljek - petek: 8.00 do 18.00
sobota: 8.00 do 12.00
dan pred praznikom odprto do 14.00
nedelje in prazniki zaprto

Od oktobra do konca marca:
ponedeljek - petek:  8.00 do 17.00
sobota: 8.00 do 12.00
dan pred praznikom odprto do 14.00
nedelje in prazniki zaprto
ZC Podhom
ponedeljek: 8.00 do 15.30
četrtek: 10.00 do 17.00
1. sobota v mesecu:
od 8:00 do 12:00 (v primeru, da je ta dan praznik, se prestavi na 2. soboto v mesecu)

dan pred praznikom odprto do 14.00
ZM Šmartno ob Paki
1. in 3. sobota v mesecu:
od 8.00 do 12.00
ob praznikih zaprto
ZM Šoštanj

2. in 4. sobota v mesecu:
od 9.00 do 12.00
ob praznikih zaprto

Varstvo osebnih podatkov
V primeru vprašanj s področja varstva osebnih podatkov oz. uveljavljanja vaših pravic se lahko obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov.
Odvetnica Maja Škorić 
(Data protection Officer - DPO)
Verovškova 55, Ljubljana
e: dpo@pup-saubermacher.si
t: +386 (0)1 81 09 516
Sodelujemo v projektu Manj je več.
Image