• Domov
  • Zbirni centri / Zbirna mesta

Zbirni centri / Zbirna mesta

ZC VELENJE

  1. Pred zapornico uslužbencu zbirnega centra javite ime in priimek, naslov, registrsko številko vozila in občino stalnega prebivališča ter pokažete zadnjo položnico, ki ima črtni zapis, ter osebni dokument.
  2. Za lastno zaščito lahko prevzamete odsevni brezrokavnik, rokavice in zaščitna očala (zaščitna sredstva vrnete, ko končate z oddajo odpadkov).
  3. Po dvigu zapornice se z vozilom zapeljete na tehtnico in počakate, da se na semaforju spredaj levo prižge zelena luč.
  4. Z vozilom se s tehtnice zapeljete do kontejnerjev za razvrščanje odpadkov.
  5. Ko odpadke odložite v za to primerne kontejnerje, se ponovno zapeljete na tehtnico in počakate na zeleno luč na semaforju.
  6. Po dvigu zapornice zapustite zbirni center.

V primeru oddaje plačljivih odpadkov je treba ob zaključku tehtanja podpisati tehtalni list.

ZC PODHOM

V ZC Podhom upoštevate navodila zaposlenega.

 NE POZABITE!

Ob vhodu v zbirni center vas prosimo, da upoštevate vstopna navodila in predložite osebni dokument ter položnico PUP-Saubermacher.

Pomembno je, da že doma primerno razvrstite in pripravite odpadke.

Ob oddaji odpadkov v kontejnerje se primerno zaščitite, ker se le tako zavarujete pred morebitnimi poškodbami.

Zaradi varnosti v zbirnem centru vas prosimo, da mlajše otroke pustite doma.

Nevarne odpadke pustite v originalni embalaži in ločeno od ostalih odpadkov.

 NASVET!

Odpadke, ki sodijo v zbirni center, lahko občanke in občani občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki brezplačno oddate v Zbirnem centru Velenje, občani občin Zgornje Savinjske doline pa v Zbirnem centru Podhom.

Ob nakupu novih električnih in elektronskih aparatov, akumulatorjev, baterij lahko stare skupaj z embalažo oddate v trgovinah ali pripeljete v najbližji zbirni center.

Če boste v zbirni center oddali aparat, ki še deluje, s tem seznanite delavca v zbirnem centru.


 POZOR!

GRADBENI ODPADKI ne sodijo med komunalne odpadke. Odpadke pa je treba odložiti v označene kontejnerje na območju zbirnega centra za občane.

Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču je v celoti odgovoren investitor. Pred oddajo odpadkov mora investitor izpolniti pooblastilo za vlaganje in podpisovanje evidenčnih listov o ravnanju z odpadki v elektronskem sistemu IS-odpadki. Pooblastilo se lahko podpiše na upravi podjetja PUP-Saubermacher.

Ob vsaki oddaji gradbenih odpadkov se podpiše in žigosa tehtalni list.

Za oddajo odpadkov v ZC je potrebno predložiti položnico PUP-Saubermacher in osebni dokument osebe, ki je nosilec položnice oz. njenega ožjega družinskega člana. V primeru dostave odpadkov druge osebe, je potrebno pooblastilo.

Za večje količine gradbenih odpadkov se je treba predhodno dogovoriti za pogoje prevzema, plačilne pogoje in izdajo potrebne dokumentacije.


AZBESTNE ODPADKE je treba pravilno embalirati in označiti, prav tako pa se je treba za vsak dovoz le-teh predhodno najaviti zaradi prevzema oz. razlaganja.

Naše podjetje ima poleg ostalih odpadkov dovoljenje tudi za prevzem gradbenih odpadkov pod ARSO-vo številko iz evidence (35469-116/2011) in dovoljenje za prevoznika pod številko iz evidence (1710).

PUP Saubermacher

PODATKI

PUP-Saubermacher d.o.o.
Koroška cesta 46, 3320 Velenje
T:  03 896 87 11
F:  03 896 87 19

E:  podjetje@pup-saubermacher.si

PUP Saubermacher

Uradne ure

Ponedeljek, sreda: 7.00 - 9.30 in 10.30 - 15.00
Četrtek, petek: 7.00 - 9.30 in 10.30 - 13.00
Torek: ni uradnih ur

V času uradnih ur lahko dobite informacije o ravnanju z odpadki tako, da iz položnice navedete številki plačnika in odjemnega mesta. S položnico lahko vstopate v zbirni center Velenje in Podhom.

Delovni čas zbirnih centrov

ZC Velenje
Od aprila do konca septembra:
ponedeljek - petek: 8.00 do 18.00
sobota: 8.00 do 12.00
dan pred praznikom odprto do 14.00
nedelje in prazniki zaprto

Od oktobra do konca marca:
ponedeljek - petek:  8.00 do 17.00
sobota: 8.00 do 12.00
dan pred praznikom odprto do 14.00
nedelje in prazniki zaprto
ZC Podhom
ponedeljek: 8.00 do 15.30
četrtek: 10.00 do 17.00
1. sobota v mesecu:
od 8:00 do 12:00 (v primeru, da je ta dan praznik, se prestavi na 2. soboto v mesecu)

dan pred praznikom odprto do 14.00
ZM Šmartno ob Paki
1. in 3. sobota v mesecu:
od 8.00 do 12.00
ob praznikih zaprto
ZM Šoštanj

2. in 4. sobota v mesecu:
od 9.00 do 12.00
ob praznikih zaprto

Varstvo osebnih podatkov
V primeru vprašanj s področja varstva osebnih podatkov oz. uveljavljanja vaših pravic se lahko obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov.
Odvetnica Maja Škorić 
(Data protection Officer - DPO)
Verovškova 55, Ljubljana
e: dpo@pup-saubermacher.si
t: +386 (0)1 81 09 516
Sodelujemo v projektu Manj je več.
Image